3. neděle velikonoční

Římskokatolická farnost Rychnov na Moravě vás srdečně zve na pouť rodin do poutní kaple „Mariánská Studánka“. Mše sv. zde bude v pondělí 1. 5. v 11 hodin. Pěší pouť z Radišova k rychnovské lesní kapli letos neorganizujeme. V poutní kapli „Mariánská Studánka“ budou každou neděli od 7. května do 5. listopadu mše sv. v 16 hodin.

V úterý 2. 5. bude SETKÁNÍ SENIORŮ v 10 hodin v refektáři kláštera.

V úterý je PAMÁTKA SV. ATANÁŠE, biskupa a učitele církve.

Ve středu je SVÁTEK SV. FILIPA A JAKUBA, apoštolů.

V sobotu je PAMÁTKA SV. JANA SARKANDRA, kněze a mučedníka.

V sobotu se na výročí úmrtí br. Česlava koná v klášteře SETKÁNÍ TERCIÁŘŮ, mše sv. bude v 10 hodin.