OHLÁŠKY NA NEDĚLI 7. neděle velikonoční

V úterý je PAMÁTKA SV. ZDISLAVY.

Ve středu je SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE.

Ve čtvrtek je PAMÁTKA SV. JUSTINA, mučedníka.

V sobotu je PAMÁTKA SV. KARLA LWANGY a druhů, mučedníků.

V neděli je SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Bude sbírka na církevní školy v diecézi.

Již předem oznamujeme, že v pátek 9. 6. je přesunuta obvyklá mše sv. v 18 hodin do FARNÍHO KOSTELA. Změna je přizpůsobena programu Noci kostelů, který najdete na nástěnkách nebo kliknutím na následující odkaz.

https://www.nockostelu.cz/?…

Centrum pro rodinu Sluníčko nabízí volná místa na Prázdninovou školičku pro děti od 5ti let v termínu 21. – 25. srpna. Informace u Zdeňky Liškové (tel. 736 609 318).