Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE Den modliteb za bohoslovce

• Ve středu je PAMÁTKA SV. ZDISLAVY.

• Ve čtvrtek je SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ.

• V pátek je PAMÁTKA SV. JUSTINA, mučedníka.

• V neděli oslavíme Boží tělo, bude jen jedna mše svatá, a to v 9 hodin ve farním kostele. Součástí mše sv. bude první svaté přijímání dětí z farnosti a eucharistický průvod.