Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

• Ve čtvrtek je SVÁTEK SV. ONDŘEJE, apoštola.

V neděli 3. 12. je PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE. V sobotu při večerní mši svaté a během obou nedělních mší proběhne ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ.