OHLÁŠKY NA NEDĚLI 17. prosince 2017

3. adventní neděle

• V pondělí 18. prosince je v klášteře ZPOVĚDNÍ DEN, a to dopoledne od 10 do 12 hodin
a odpoledne od 16 do 18 hodin.

• Ve čtvrtek 21. prosince 2017 pořádají bratři františkáni VÁNOČNÍ VEČEŘI PRO POTŘEBNÉ.
Rádi uvítáme jakýkoliv příspěvek ve formě cukroví či jiných dobrot na tuto vánoční večeři, dobroty můžete přinést během čtvrtka nejpozději prosíme do 17.30 hodin. Budeme rádi i za pomoc z řad mládeže při chystání refektáře, obsluhování a úklidu:). Podrobné informace získáte v kanceláři kláštera.

• V neděli 24. prosince bude 4. adventní neděle a zároveň je ŠTĚDRÝ DEN. Mše svaté budou následovně:
- v 8 hodin ve farním kostele
- v 15.30 hodin v klášterním kostele („půlnoční“ pro rodiny s dětmi)
- ve 24.00 hodin ve farním kostele (půlnoční)

• V pondělí 25. 12. (SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ) a v úterý 26. 12. (SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA) budou mše sv. jako v neděli, tzn. v 8 hodin ve farním kostele a v 11 hodin v klášterním kostele.

• Během vánočních svátků, tj. v pondělí 25.12. a v úterý 26.12. budou ZPŘÍSTUPNĚNY BETLÉMY V OBOU KOSTELÍCH V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ.
Farní kostel bude otevřen od 14 do 16 hodin a klášterní kostel od 15 do 17 hodin. Prosíme dobrovolníky o pomoc při hlídání otevřených kostelů, zapsat se můžete do přehledu vzadu na stolku.

• V rámci tříkrálové sbírky budou po mši sv. rozdávány vzadu v kostele kartičky
s modlitbou za konkrétní ulici, ve které v lednu proběhne tříkrálová sbírka.

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 24. prosince 2017

4. adventní neděle

• V pondělí 25. 12. (SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ) a v úterý 26. 12. (SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA) budou mše sv. jako v neděli, tzn. v 8 hodin ve farním kostele a v 11 hodin v klášterním kostele.

• V pondělí 25.12. a v úterý 26.12. budou ZPŘÍSTUPNĚNY BETLÉMY V OBOU KOSTELÍCH V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ.
Farní kostel bude otevřen od 14 do 16 hodin a klášterní kostel od 15 do 17 hodin.

• Ve středu 27. 12. je SVÁTEK SV. JANA, apoštola a evangelisty.

• Ve čtvrtek 28. 12. je SVÁTEK SV. MLÁĎÁTEK, mučedníků.

• V neděli 31. 12. (na Silvestra) je SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA.
Ve farním kostele bude mše sv. v 8 hodin a v 11 hodin bude DĚKOVNÁ MŠE SVATÁ v klášterním kostele (poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc do nového roku).

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 31. prosince 2017

SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

• V pondělí je SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE.

• V úterý je PAMÁTKA SV. BASILA VELIKÉHO A ŘEHOŘE NAZIÁNSKÉHO, biskupů a učitelů církve.

• Ve čtvrtek 4. 1. 2018 bude mše svatá v 17 hodin, při mši proběhne žehnání vody, křídy a kadidla a bude uděleno požehnání koledníkům tříkrálové sbírky.

• Koledníci tříkrálové sbírky budou chodit koledovat od pátek 5.1. do neděle 7.1.2018.

• V sobotu 6. ledna je SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ.

• V neděli 7. ledna je SVÁTEK KŘTU PÁNĚ.