4. neděle velikonoční

V pondělí je Panny Marie, Prostřednice všech milostí.

V sobotu je Panny Marie Fatimské, hlavní den zjevení ve Fatimě, den plnomocných odpustků.

Již předem informujeme, že ve středu 17.5.2017 nebude mše sv. v Boršově a ve čtvrtek 18.5. nebude mše sv. ve Starém Městě.