SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

V úterý je PAMÁTKA SV. ANTONÍNA Z PADOVY, kněze a učitele církve.

Ve čtvrtek je SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – BOŽÍ TĚLO.

V neděli oslavíme BOŽÍ TĚLO. Osm dětí přistoupí k 1. svatému přijímání. Mše svatá bude v tuto neděli jen jedna, a to v 10 hodin ve farním kostele. Po ní půjdeme eucharistickým průvodem do klášterního kostela.