2. adventní neděle

• Ve středu je PAMÁTKA SV. LUCIE, panny a mučednice.

• Ve čtvrtek je PAMÁTKA SV. JANA OD KŘÍŽE, kněze a učitele církve.

• V pátek začíná DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MUŽE, v 18 hodin mší svatou ve františkánském kostele. Poté obnova pokračuje na faře. Zájemci se ještě mohou zapsat do seznamu vzadu na stolku.

• V sobotu 16. 12. vás srdečně zveme na VEČER CHVAL, ve 20 hodin v klášterním kostele.

• V neděli 17. 12. po mši svaté v 11 hodin si můžete odnést do vašich domovů BETLÉMSKÉ SVĚTLO, které přivezou naši skauti z Vídně. Nezapomeňte si vlastní lampičky.

• V neděle 17. 12. vás zveme v 16 hodin na ADVENTNÍ KONCERT Musica Cameralis do farního kostela. Pořádají Kulturní služby města. Vstupné 100,– Kč.