KVĚTNÁ NEDĚLE

V pondělí 10. dubna je v klášteře ZPOVĚDNÍ DEN, a to dopoledne od 8 do 10 hodin a odpoledne od 16 do 18 hodin.

Velikonoční bohoslužby v Moravské Třebové:

Zelený čtvrtek: v 18 hod.  – farní kostel

Velký pátek:

v 7 h. – ranní chvály – farní kostel, v 9 h. – křížová cesta – klášt.kostel
v 15 h. – Velkopáteční obřady – farní kostel

Bílá sobota: v 7 h. – ranní chvály, 21 h. – Vigilie vzkříšení – oboje farní kostel

Neděle Zmrtvýchvstání Páně a Velikonoční pondělí: v 8 h. – farní kostel,
v 11 h. – klášterní kostel

O Zeleném čtvrtku se v 9.30 hodin v olomoucké katedrále koná bohoslužba se svěcením olejů a obnovou kněžských závazků.

Prosíme farníky o přinesení dobrot na AGAPE, které bude po Vigilii vzkříšení na faře. Pochutiny můžete nosit po celou sobotu na faru pí. Liškové.

V neděli se koná SBÍRKA NA FRANTIŠKÁNSKÉ BOHOSLOVCE

obrázek v plné velikosti