31. neděle v mezidobí – SBÍRKA NA CHARITU

V pondělí bude v 10 hodin v refektáři kláštera SETKÁNÍ SENIORŮ, letos již poslední. Další setkání bude až v lednu 2018.

Ve čtvrtek je SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY.

V pátek je PAMÁTKA SV. LVA VELIKÉHO, papeže a učitele církve.

V sobotu je PAMÁTKA SV. MARTINA TOURSKÉHO, biskupa.

V sakristii je ještě možné zakoupit kalendáře pro rok 2018.

Biřmovanou mládež zveme na DUCHOVNÍ OBNOVU MLÁDEŽE SVITAVSKÉHO DĚKANÁTU, v termínu 17.-19. listopadu, na faru v Dřevohosticích. Bližší informace získáte u Marušky Liškové.