3. neděle postní

• V pondělí v 10 hodin bude v refektáři kláštera SETKÁNÍ SENIORŮ.

• Připomínáme možnost přihlášení se na na POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVY. Duchovní obnova pro ženy bude v sobotu 10. března a pro muže v sobotu 17. března 2018. Obě duchovní obnovy budou na faře v Mor. Třebové. Zapisovat se můžete do seznamu v kostelech vzadu na stolku. Ostatní informace najdete na nástěnkách.