Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (sbírka na Kněžský seminář)

• Na velikonoční pondělí budou mše svaté ve stejných časech jako v neděli.

• Příští neděle je neděle Božího milosrdenství.

SETKÁNÍ SENIORŮ proběhne až v pondělí 9. dubna v refektáři kláštera. (2.dubna je Velikonoční pondělí, proto setkání nebude).