DUCHOVNÍ SPRÁVA

P. Šebestián Pavel Smrčina, OFM
  • farnost Moravská Třebová, tel. 731 600 088
P. Gabriel Kubík, OFM
  • farnost Boršov, tel. 731 600 090
P. Cyprián Marek Bobák, OFM
  • farnost Staré Město

KONTAKTNÍ ADRESY

Římskokatolická farnost Moravská Třebová

a

Kancelář řeholního domu menších bratří v Moravské Třebové

Svitavská 6/5,571 01 Moravská Třebová,tel. 731 697 099

náhled

Budova fary (Centrum Sluníčko)

Kostelní nám. 24/3, 571 01 Moravská Třebová

náhled
e-mailové schránky

famoravskatrebova@ado.cz, trebova.ofm@centrum.cz

IČ: 46452249

Bankovní spojení:č.účtu: 1280634319/0800

GDPR

Římskokatolická farnost Moravská Třebová jako správce nebo zpracovatel zpracovává osobní údaje subjektů údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES.

SLUŽBY VE FARNOSTI

Ekonomická rada farnost: P. Šebestián Pavel Smrčina – předseda ekonom. rady, Ing. Jílek Josef, Ing. Jílek Martin, Ing. Kocumová Helena, p.Liška Jaromír a Ing.Sabáček Libor.

Děkanátní účetní: Dana Opletalová tel.731 697 099, 739 524 310 email: dusvitavy01@ado.cz

Účetní a administrativní pracovník kláštera, informace do MT zpravodaje: Irena Wölfelová tel. 731 697 099, 724 417 112 email: trebova.ofm@centrum.cz

Centrum pro rodinu Sluníčko: Zdeňka Lišková – tel. 736 609 318 email: cprsvitavy@ado.cz

Svaz skautů a skautek České republiky, 38. oddíl skautů „sv. Františka“ Moravská Třebová, z. s. – Webové stránky

Internetové stránky farnosti: Hana Humplová, tel. 461 324 001 email: humplova@email.cz