DUCHOVNÍ SPRÁVA

P. Šebestián Pavel Smrčina, OFM
  • farnost Moravská Třebová, tel. 731 600 088
P. Gabriel Kubík, OFM
  • farnost Boršov, tel. 731 600 090

KONTAKTNÍ ADRESY

Římskokatolická farnost Moravská Třebová

a

Kancelář řeholního domu menších bratří v Moravské Třebové

Svitavská 6/5,571 01 Moravská Třebová,tel. 731 697 099

náhled

Budova fary (Centrum Sluníčko)

Kostelní nám. 24/3, 571 01 Moravská Třebová

náhled
e-mailové schránky

famoravskatrebova@ado.cz, trebova.ofm@centrum.cz

IČ: 46452249

Bankovní spojení:č.účtu: 1280634319/0800

SLUŽBY VE FARNOSTI

Ekonomická rada farnost: P. Šebestián Pavel Smrčina – předseda ekonom. rady, Ing. Jílek Josef, Ing. Jílek Martin, Ing. Kocumová Helena, p.Liška Jaromír a Ing.Sabáček Libor.

Děkanátní účetní: Dana Opletalová tel.731 697 099, 739 524 310

Účetní a administrativní pracovník kláštera, informace do MT zpravodaje: Irena Wölfelová tel. 731 697 099, 724 417 112

Centrum pro rodinu Sluníčko: Zdeňka Lišková – tel. 736 609 318

Výuka náboženství: Mgr.Jarmila Olšovská – tel.737 146 543

Chrámová hudba: Monika Zemanová (chrámový sbor) – tel. 603 506 576 a Maruška Lišková (schola mládeže) – tel. 721 361 701

Kostelník: br. Masseo

Ministranti: Tomáš Myslikovjan

Květiny: Sylva Jarůšková, P. Ježková, Mirka Čejchanová, manž. Kryštofovi (farní kostel) a M. Šípková, M. Knápková (*klášterní koste*l)

Úklid: Iva Olivová, Marie Nedomová, Mirka Čejchanová, Marie Němcová (farní kostel) a M. Knápková, Olga Dostálová, Marie Sedláková, M. Šípková, M. Halačková, K. Gregorovičová (klášterní kostel)

Nástěnky: Irena Wölfelová, Jaromír Liška

Intence: Jaromír Liška st.

Matriky, kronika: Sylva Jarůšková

Internetové stránky farnosti: Hana Humplová, tel. 461 324 001, humplova@email.cz

Údržba zvonů, zabezpečovací zařízení, ozvučení kostela: Josef Jílek