Aktuálně

29.4.2017 Ohlášky na neděli 30. 4. 2017

3. neděle velikonoční

Římskokatolická farnost Rychnov na Moravě vás srdečně zve na pouť rodin do poutní kaple „Mariánská Studánka“. Mše sv. zde bude v pondělí 1. 5. v 11 hodin. Pěší pouť z Radišova k rychnovské lesní kapli letos neorganizujeme. V poutní kapli „Mariánská Studánka“ budou každou neděli od 7. května do 5. listopadu mše sv. v 16 hodin.

V úterý 2. 5. bude SETKÁNÍ SENIORŮ v 10 hodin v refektáři kláštera.

V úterý je PAMÁTKA SV. ATANÁŠE, biskupa a učitele církve.

Ve středu je SVÁTEK SV. FILIPA A JAKUBA, apoštolů.

V sobotu je PAMÁTKA SV. JANA SARKANDRA, kněze a mučedníka.

V sobotu se na výročí úmrtí br. Česlava koná v klášteře SETKÁNÍ TERCIÁŘŮ, mše sv. bude v 10 hodin.

13.4.2017 Ohlášky na neděli 16. dubna 2017

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Na velikonoční pondělí budou mše sv. ve stejných časech jako v neděli (8 hod. farní kostel, 11 hod. klášterní kostel).

Příští neděle je NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ.

Od května budou úterní a středeční mše sv. ve farním kostele, čas zůstává – v 18 hodin.

9.4.2017 Pořad bohoslužeb o velikonocích

obrázek v plné velikosti

obrázek v plné velikosti

9.4.2017 Ohlášky na neděli 9. dubna 2017

KVĚTNÁ NEDĚLE

V pondělí 10. dubna je v klášteře ZPOVĚDNÍ DEN, a to dopoledne od 8 do 10 hodin a odpoledne od 16 do 18 hodin.

Velikonoční bohoslužby v Moravské Třebové:

Zelený čtvrtek: v 18 hod.  – farní kostel

Velký pátek:

v 7 h. – ranní chvály – farní kostel, v 9 h. – křížová cesta – klášt.kostel
v 15 h. – Velkopáteční obřady – farní kostel

Bílá sobota: v 7 h. – ranní chvály, 21 h. – Vigilie vzkříšení – oboje farní kostel

Neděle Zmrtvýchvstání Páně a Velikonoční pondělí: v 8 h. – farní kostel,
v 11 h. – klášterní kostel

O Zeleném čtvrtku se v 9.30 hodin v olomoucké katedrále koná bohoslužba se svěcením olejů a obnovou kněžských závazků.

Prosíme farníky o přinesení dobrot na AGAPE, které bude po Vigilii vzkříšení na faře. Pochutiny můžete nosit po celou sobotu na faru pí. Liškové.

V neděli se koná SBÍRKA NA FRANTIŠKÁNSKÉ BOHOSLOVCE

obrázek v plné velikosti

26.3.2017 Ohlášky na neděli 27. března 2017

4. neděle postní

  • Vzadu v kostele se můžete zapisovat do seznamu na POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU farnosti. Obnovu povede misionářka a lektorka Jana Ungerová. Obnova začíná v pátek 7.4. mší sv. v 18 hod. v klášterním kostele a po adoraci proběhne setkání mládeže. V sobotu 8.4. začíná duchovní obnova v 8.30 hod. v refektáři kláštera, navazuje nedělní pokračování od 9 hod. a ukončení bude v 11 hod. mší sv. Další informace podá Zdeňka Lišková.