Aktuálně

8.6.2017 Ohlášky na neděli 11. června 2017

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

V úterý je PAMÁTKA SV. ANTONÍNA Z PADOVY, kněze a učitele církve.

Ve čtvrtek je SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – BOŽÍ TĚLO.

V neděli oslavíme BOŽÍ TĚLO. Osm dětí přistoupí k 1. svatému přijímání. Mše svatá bude v tuto neděli jen jedna, a to v 10 hodin ve farním kostele. Po ní půjdeme eucharistickým průvodem do klášterního kostela.

8.6.2017 Ohlášky na neděli 28. května 2017

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 7. neděle velikonoční

V úterý je PAMÁTKA SV. ZDISLAVY.

Ve středu je SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE.

Ve čtvrtek je PAMÁTKA SV. JUSTINA, mučedníka.

V sobotu je PAMÁTKA SV. KARLA LWANGY a druhů, mučedníků.

V neděli je SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Bude sbírka na církevní školy v diecézi.

Již předem oznamujeme, že v pátek 9. 6. je přesunuta obvyklá mše sv. v 18 hodin do FARNÍHO KOSTELA. Změna je přizpůsobena programu Noci kostelů, který najdete na nástěnkách nebo kliknutím na následující odkaz.

https://www.nockostelu.cz/?…

Centrum pro rodinu Sluníčko nabízí volná místa na Prázdninovou školičku pro děti od 5ti let v termínu 21. – 25. srpna. Informace u Zdeňky Liškové (tel. 736 609 318).

8.5.2017 Ohlášky na neděli 7. 5. 2017

4. neděle velikonoční

V pondělí je Panny Marie, Prostřednice všech milostí.

V sobotu je Panny Marie Fatimské, hlavní den zjevení ve Fatimě, den plnomocných odpustků.

Již předem informujeme, že ve středu 17.5.2017 nebude mše sv. v Boršově a ve čtvrtek 18.5. nebude mše sv. ve Starém Městě.

29.4.2017 Ohlášky na neděli 30. 4. 2017

3. neděle velikonoční

Římskokatolická farnost Rychnov na Moravě vás srdečně zve na pouť rodin do poutní kaple „Mariánská Studánka“. Mše sv. zde bude v pondělí 1. 5. v 11 hodin. Pěší pouť z Radišova k rychnovské lesní kapli letos neorganizujeme. V poutní kapli „Mariánská Studánka“ budou každou neděli od 7. května do 5. listopadu mše sv. v 16 hodin.

V úterý 2. 5. bude SETKÁNÍ SENIORŮ v 10 hodin v refektáři kláštera.

V úterý je PAMÁTKA SV. ATANÁŠE, biskupa a učitele církve.

Ve středu je SVÁTEK SV. FILIPA A JAKUBA, apoštolů.

V sobotu je PAMÁTKA SV. JANA SARKANDRA, kněze a mučedníka.

V sobotu se na výročí úmrtí br. Česlava koná v klášteře SETKÁNÍ TERCIÁŘŮ, mše sv. bude v 10 hodin.

13.4.2017 Ohlášky na neděli 16. dubna 2017

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Na velikonoční pondělí budou mše sv. ve stejných časech jako v neděli (8 hod. farní kostel, 11 hod. klášterní kostel).

Příští neděle je NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ.

Od května budou úterní a středeční mše sv. ve farním kostele, čas zůstává – v 18 hodin.