Aktuálně

3.8.2017 Ohlášky na neděli 6. srpna 2017

Svátek Proměnění Páně

V pondělí bude v refektáři kláštera v 10 hodin SETKÁNÍ SENIORŮ.

V úterý je PAMÁTKA SV. DOMINIKA, kněze.

Ve středu je SVÁTEK SV. BENEDIKTY OD KŘÍŽE, panny a mučednice, patronky Evropy.

Ve čtvrtek je SVÁTEK SV. VAVŘINCE, mučedníka.

V pátek je PAMÁTKA SV. KLÁRY, panny.

Příští neděli oslavíme SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, obě mše sv. v 8 i v 11 hodin budou ve farním kostele. V 15 hodin bude následovat slavnostní požehnání a po něm vás zveme na posezení na farní zahradu. Pokud chcete přispět nějakými dobrotami, můžete je nosit během soboty a neděle na faru (Zdeňka Lišková). Děkujeme.

28.7.2017 Ohlášky na neděli 30. července 2017

17. neděle v mezidobí

V pondělí je PAMÁTKA SV. IGNÁCE Z LOYOLY, kněze.

V úterý je PAMÁTKA SV. ALFONSA Z LIGUORI, biskupa a učitele církve.

Tento týden, tj. od 31.7., bude ÚTERNÍ i STŘEDEČNÍ MŠE SV. V KLÁŠTERNÍM KOSTELE. V úterý 1.8. je výročí Posvěcení františkánského kostela sv. Josefa. Ve středu 2. 8. je slavnost Porciunkule. V tento den je možné získat plnomocné „Porciunkulové“ odpustky za obvyklých podmínek: návštěva františkánského kostela, modlitba Páně a Vyznání víry, přistoupení ke sv. zpovědi a ke sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

V pátek je PAMÁTKA SV. JANA MARIE VIANNEYE, kněze.

V sobotu je ve 14 hodin poutní mše sv. v kapli sv. Rocha v Radišově.

V neděli je SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ.

Na letošní farní dovolenou v Beskydech v termínu 5. – 12. 8. jsou volná místa v roubence, kde jsou 2 pokoje, každý s vlastním soc. zařízením. V jednom pokoji jsou samé dámy a mají volné 1 místo, případně 2. místo na přistýlce. V druhém pokoji pánové, kde je volné 1 místo. Bližší informace získáte u Ireny Wölfelové (tel. 724 417 112).

22.7.2017 Ohlášky na neděli 23. července 2017

16. neděle v mezidobí

· V úterý je SVÁTEK SV. JAKUBA, apoštola.

· Ve středu je PAMÁTKA SV. JÁCHYMA A ANNY, rodičů Panny Marie.

· Ve čtvrtek je PAMÁTKA SV. GORAZDA a druhů.

· V sobotu je PAMÁTKA SV. MARTY.

· Příští neděli je SBÍRKA NA OPRAVU STŘECHY FARY.

Již předem upozorňujeme na změnu kostela u bohoslužeb přespříští týden: v úterý 1.8. – výročí Posvěcení františkánského kostela sv. Josefa a ve středu 2. 8. – Porciunkula. V tyto dny budou mše sv. v klášterním kostele.

14.7.2017 Ohlášky na neděli 16. července 2017

15. neděle v mezidobí

Zveme všechny příznivce na tradiční PĚŠÍ POUŤ Z MORAVSKÉ TŘEBOVÉ DO KRÁLÍK, letos v termínu 20. – 22. 7. 2017. Vyrážíme ve čtvrtek v 6 hodin od kláštera. Bližší informace na tel. 602 413 539 (Mirek Liška).

V sobotu je SVÁTEK SV. MARIE MAGDALENY.

obrázek v plné velikosti

11.8.2016 Krátký film o P. Šebestiánovi

Odkaz na krátký film o P. Šebestiánovi:

https://www.youtube.com/watch?…