Aktuálně

11.8.2016 Krátký film o P. Šebestiánovi

Odkaz na krátký film o P. Šebestiánovi:

https://www.youtube.com/watch?…

11.8.2016 Ohlášky na neděli 21. srpna 2016

21. neděle v mezidobí

V pondělí je PAMÁTKA PANNY MARIE KRÁLOVNY.

Ve středu je SVÁTEK SV. BARTOLOMĚJE, apoštola.

V sobotu je PAMÁTKA SV. MONIKY.

sobotu vás zveme na POUŤ RODIN na Svatý Hostýn.

Příští neděli je SBÍRKA NA OPRAVU KOSTELA. V minulé sbírce se vybralo 6.933,– Kč. Všem dárcům PÁN BŮH ZAPLAŤ.

11.8.2016 Ohlášky na neděli 14. srpna 2016

20. neděle v mezidobí

V pondělí je SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, kterou však slavíme v neděli 14. 8., v pondělí bude mše sv. jako obvykle v 9 hodin v klášterním kostele.

V pondělí odpoledne v 16 hodin bude MŠE SV. V BORŠOVĚ.

Ve středu 17. 8. je ZRUŠENA MŠE SV. v Boršově a ve čtvrtek 18. srpna nebude sloužena mše sv. ve Starém Městě.

V sobotu je PAMÁTKA SV. BERNARDA, opata a učitele církve.

11.8.2016 Ohlášky na neděli 7. srpna 2016

19. neděle v mezidobí

V pondělí je PAMÁTKA SV. DOMINIKA, kněze.

V úterý je SV. TEREZIE BENEDIKTY OD KŘÍŽE, panny a mučednice.

Ve středu je SVÁTEK SV. VAVŘINCE, mučedníka.

Ve čtvrtek je PAMÁTKA SV. KLÁRY, panny.

V sobotu 13. 8. vás zveme na poutní mši sv. do Radišova, a to ve 14 hod. v kapli sv. Rocha.

V neděli oslavíme SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE. Obě ranní mše (v 8 i v 11 hod.) se budou konat ve farním kostele. V 15 h. bude následovat SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ.

1.8.2016 Plánované akce v roce 2016

24. 6. – 28. 6. PUTOVÁNÍ ZA SVATOU BRANU (VELEHRAD) děti a mládež – 724 417 112 Irena Wölfelová

29. 6. FARNÍ DEN – farní zahrada (mše sv. v 17 hod. ve farním kostele) 736 609 318 Zdeňka Lišková

2. 7. – 6. 7. TERCIÁŘI-LIBEREC pro přihlášené 731 600 088 o. Šebestián

2. 7. – 16. 7. SKAUTSKÝ TÁBOR – JIMRAMOV kluci 721 344 425 Míra Liška ml.

16. 7. – 30. 7. SKAUTSKÝ TÁBOR – TRHONICE dívky 733 369 751 Míša Štegnerová

14. 7. – 16. 7. PĚŠÍ POUŤ DO KRÁLÍK pro všechny 602 413 539 Mirek Liška st.

28. 7. – 31. 7. SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE – KRAKOV 731 600 088 o. Šebestián

2. 8. PORCIUNKULA – KLÁŠTERNÍ KOSTEL – mše sv. v 18 hod. 731 600 088 o. Šebestián

4. 8. – 7. 8. TLIG – BESKYDY pro přihlášené 731 600 088 o. Šebestián

8. 8. – 12. 8. PRÁZDNINOVÁ ŠKOLIČKA NA FAŘE pro děti od 5ti let 736 609 318 Zdeňka Lišková

13. 8.  – 20. 8. FARNÍ DOVOLENÁ – KRKONOŠE pro přihlášené 724 417 112 Irena Wölfelová

25. září – 3. října – Pouť do Říma – Modlitby matek /O. Šebestián/

5. listopadu – Biřmování

obrázek v plné velikosti