Aktuálně

3.11.2017 Ohlášky na neděli . listopadu 2017

31. neděle v mezidobí – SBÍRKA NA CHARITU

V pondělí bude v 10 hodin v refektáři kláštera SETKÁNÍ SENIORŮ, letos již poslední. Další setkání bude až v lednu 2018.

Ve čtvrtek je SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY.

V pátek je PAMÁTKA SV. LVA VELIKÉHO, papeže a učitele církve.

V sobotu je PAMÁTKA SV. MARTINA TOURSKÉHO, biskupa.

V sakristii je ještě možné zakoupit kalendáře pro rok 2018.

Biřmovanou mládež zveme na DUCHOVNÍ OBNOVU MLÁDEŽE SVITAVSKÉHO DĚKANÁTU, v termínu 17.-19. listopadu, na faru v Dřevohosticích. Bližší informace získáte u Marušky Liškové.

27.10.2017 Ohlášky na neděli 29. října 2017

30. neděle v mezidobí

Ve středu je SLAVNOST VŠECH SVATÝCH.

Ve čtvrtek vzpomeneme NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ. Mše svatá bude v 16 hodin ve hřbitovním kostele (večerní v 18 hod. již nebude).

V sobotu je PAMÁTKA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, biskupa.

Tuto neděli (29.10.) ve 14. 30 hodin je v poutní kapli „Mariánská Studánka“ v Rychnově na Moravě poslední mše svatá letošního roku. Přes zimu bude kaple uzavřena.

V sakristii je možné zakoupit kalendáře pro rok 2018.

Současné i budoucí skauty zveme na první skautskou akci, která se koná z pátku na sobotu 3. – 4. listopadu na faře. Sraz účastníků je v 17 hodin. Bližší informace jsou na plakátech na nástěnce.

Biřmovanou mládež zveme na DUCHOVNÍ OBNOVU MLÁDEŽE SVITAVSKÉHO DĚKANÁTU, v termínu 17.-19. listopadu na faru v Dřevohosticích. Bližší informace získáte u Marušky Liškové.

16.10.2017 Ohlášky na neděli 15. října 2017

28. neděle v mezidobí

V úterý je PAMÁTKA SV. IGNÁCE ANTIOCHIJSKÉHO, biskupa a mučedníka.

Ve středu je SVÁTEK SV. LUKÁŠE, evangelisty.

Příští čtvrtek 26. října bude výjimečně mše svatá v 16 hodin (místo v 18 hod.) v klášterním kostele. Po mši (tj. od 17 hodin) se bude v refektáři kláštera konat SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ FARNÍCH RAD SVITAVSKÉHO DĚKANÁTU.

Pro rok 2018 pro vás chystáme opět různé poutě, puťáky a společné dovolené. Již nyní se můžete začít přihlašovat na tradiční POUŤ DO MEDŽUGORJE, avšak ve změněném termínu 20. – 26. 6. 2018. Platební podmínky zůstávají stejné jako loni (leták s informacemi je na nástěnkách). Přihlašujte se prosím otci Šebestiánovi (tel. 731 600 088) nebo v kanceláři kláštera u pí. Ireny Wölfelové.

6.10.2017 Ohlášky na neděli 8. října 2017

27. neděle v mezidobí

Připomínáme, že ve středu začalo:

NÁBOŽENSTVÍ pro děti 1.stupně ZŠ (na ZŠ Palackého ve třídě pí. učitelky Jarůškové od 14:15 hod. do 15:00 hod.)

SPOLČÁTKO pro děti 2. stupně ZŠ od 15:45 hod. v klášteře.

Tuto středu již začnou HOVORY O VÍŘE, a to v 19 hodin v klášteře.

Před nějakým časem putovala po rodinách naší farnosti socha Panny Marie, momentálně se nám nedaří zjistit, u které rodiny teď právě socha je (ozvěte se prosím o. Šebestiánovi).

30.9.2017 Ohlášky na neděli 1. října 2017

26. neděle v mezidobí

Tuto neděli 1. října vás zveme na mši sv. v 15 hodin do klášterního kostela, při které proběhnou věčné sliby některých našich terciářů, obnovení časných slibů a přijetí do noviciátu.

Tuto neděli 1. října začíná MĚSÍC MODLITBY SVATÉHO RŮŽENCE.

V pondělí v 10 hodin proběhne v refektáři kláštera SETKÁNÍ SENIORŮ.

V pondělí je PAMÁTKA SVATÝCH ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH.

Od úterý budou úterní a středeční mše sv. ve františkánském kostele sv. Josefa, ve stejném čase v 18 hodin.

Ve středu začíná NÁBOŽENSTVÍ pro děti 1.stupně ZŠ, a to na nové škole Palackého ve třídě pí. učitelky Jarůškové od 1415 hod. do 1500 hod., pod vedením br. jáhna Mgr. Jana Hubálka.

Ve středu také bude první setkání SPOLČÁTKA v 15.45 hod. v klášteře (nastala změna oproti loňsku, kdy bylo spolčátko ve čtvrtky).

Ve středu je PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI. Po mši svaté, která bude tradičně v 18 hodin ve františkánském kostele, vás zveme na agape do refektáře kláštera. Budeme rádi, pokud přispějete na agape sladkou či slanou dobrotou, pochutiny můžete nosit do kláštera od 16 hod. (příp. i během dne).

Tuto středu ještě nebudou HOVORY O VÍŘE (až příště:)

V sobotu je PAMÁTKA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ.

V sobotu vás zveme na poutní mši sv. do kaple Panny Marie Růžencové v Borušově, a to v 16 hodin.

Před nějakým časem putovala po rodinách naší farnosti socha Panny Marie, momentálně se nám nedaří zjistit, u které rodiny teď právě socha je (ozvěte se prosím o. Šebestiánovi).