Aktuálně

8.9.2017 Ohlášky na neděli 10. září 2017

23. neděle v mezidobí

· Ve středu je PAMÁTKA SV. JANA ZLATOÚSTÉHO, biskupa a učitele církve.

· Ve čtvrtek je SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE. Mše sv. bude v 16 hodin ve hřbitovním kostele na Křížovém vrchu (večerní mše sv. v 18 hod. už nebude).

· V pátek je PAMÁTKA PANNY MARIE BOLESTNÉ.

· V sobotu je PAMÁTKA SV. LUDMILY, mučednice.

· V sobotu vás zveme na 2. ročník Archandělské pouti do Rozstání. Odchod pěších poutníků od kláštera v M.Třebové bude ve 12 hodin. Mše sv. v Rozstání bude v 16 hod.

· Na základě prosby Městské policie oznamujeme, že podle stávajících platných předpisů se smí před klášterem a kostelem na Svitavské ulici pouze zastavit za účelem nastoupení či vystoupení osob, a to vedle červeného pruhu pro cyklisty. Stání není povoleno, vozidlo musí zaparkovat mimo zmiňovaný úsek. Při nedodržení předpisů bude stání aut vedle kláštera pokutováno.

1.9.2017 Ohlášky na neděli 3. září 2017

22. neděle v mezidobí

· V pondělí je SETKÁNÍ SENIORŮ, v 10 hodin v refektáři kláštera.

· Oficiální předávka farnosti Staré Město se uskuteční v pondělí 4. 9. v 16 hodin při mimořádné mši sv. v kostele ve Starém Městě za účasti P. Lukáše, P. Cypriána a děkana P. Václava Doláka. Všichni jste srdečně zváni.

· V pátek je SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE.

1.9.2017 Ohlášky na neděli 27. 8. 2017

21. neděle v mezidobí

V pondělí je PAMÁTKA SV. AUGUSTINA, biskupa a učitele církve.

V úterý je PAMÁTKA UMUČENÍ SV. JANA KŘTITELE.

V sobotu 2. září v 18 hodin vás zveme na děkovnou mši sv. s P. Lukášem ve františkánském kostele. Zároveň přivítáme nového františkánského bratra P. Cypriána. Po mši vás zveme na agape v refektáři kláštera. Prosíme o přispění na agape vašimi dobrotami (sladkými i slanými), nosit je můžete v sobotu od 16 hodin do kláštera.

Ohlašujeme, že v sobotu 2. 9. 2017 v 11 hodin přijmou v kostele sv. Barbory v Zábřeze Svátost manželství TOMÁŠ DOSTÁL, bytem Moravská Třebová, syn Ludmily a Martina Dostálových a slečna ANNA DOMLUVILOVÁ, bytem Rájec, dcera Věry a Josefa Domluvilových.

Oficiální předání farnosti Staré Město se uskuteční v pondělí 4. 9. v 16 hodin při mimořádné mši sv. v kostele ve Starém Městě za účasti P. Lukáše, P. Cypriána a děkana P. Václava Doláka. Všichni jste srdečně zváni.

3.8.2017 Ohlášky na neděli 6. srpna 2017

Svátek Proměnění Páně

V pondělí bude v refektáři kláštera v 10 hodin SETKÁNÍ SENIORŮ.

V úterý je PAMÁTKA SV. DOMINIKA, kněze.

Ve středu je SVÁTEK SV. BENEDIKTY OD KŘÍŽE, panny a mučednice, patronky Evropy.

Ve čtvrtek je SVÁTEK SV. VAVŘINCE, mučedníka.

V pátek je PAMÁTKA SV. KLÁRY, panny.

Příští neděli oslavíme SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, obě mše sv. v 8 i v 11 hodin budou ve farním kostele. V 15 hodin bude následovat slavnostní požehnání a po něm vás zveme na posezení na farní zahradu. Pokud chcete přispět nějakými dobrotami, můžete je nosit během soboty a neděle na faru (Zdeňka Lišková). Děkujeme.

28.7.2017 Ohlášky na neděli 30. července 2017

17. neděle v mezidobí

V pondělí je PAMÁTKA SV. IGNÁCE Z LOYOLY, kněze.

V úterý je PAMÁTKA SV. ALFONSA Z LIGUORI, biskupa a učitele církve.

Tento týden, tj. od 31.7., bude ÚTERNÍ i STŘEDEČNÍ MŠE SV. V KLÁŠTERNÍM KOSTELE. V úterý 1.8. je výročí Posvěcení františkánského kostela sv. Josefa. Ve středu 2. 8. je slavnost Porciunkule. V tento den je možné získat plnomocné „Porciunkulové“ odpustky za obvyklých podmínek: návštěva františkánského kostela, modlitba Páně a Vyznání víry, přistoupení ke sv. zpovědi a ke sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

V pátek je PAMÁTKA SV. JANA MARIE VIANNEYE, kněze.

V sobotu je ve 14 hodin poutní mše sv. v kapli sv. Rocha v Radišově.

V neděli je SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ.

Na letošní farní dovolenou v Beskydech v termínu 5. – 12. 8. jsou volná místa v roubence, kde jsou 2 pokoje, každý s vlastním soc. zařízením. V jednom pokoji jsou samé dámy a mají volné 1 místo, případně 2. místo na přistýlce. V druhém pokoji pánové, kde je volné 1 místo. Bližší informace získáte u Ireny Wölfelové (tel. 724 417 112).