Aktuálně

3.5.2016 Májem s Pannou Marií

obrázek v plné velikosti

Milí bratři a sestry, vstupujeme do měsíce zasvěcného Panně Marii. Jejím prostřednictvím prosme Ježíše za naši farnost, za všechny, kdo v ní žijí, a za dění v ní i v našem městě. Každý den se pomodlíme jeden desátek růžence (tajemství si zvolí každý sám) na úmysl, který je dále uveden. Je dobré zahrnout do našich modliteb všechny, kteří žijí na území naší farnosti a Boha neznají.

Bratři františkáni

Když Maria po odchodu svého syna žila u Jana, jistě ji věřící vyhledávali a tázali se na Ježíše, vždyť byla jediná, která mohla svědčit o třiceti letech jeho života. I na ni sestoupil Duch svatý a naučil ji chápat tajemství tohoto života. Nelze si představit, že by k ní lidé nepřicházeli se svými starostmi a nesvěřovali se do její modlitby. Vždyť viděli, jak hluboce byla spojena se svým Synem. Jistě jí mnozí říkali: „Vzpomeň si na mne ve své modlitbě.“ A tak to zůstalo i nadále. Modlitba růžence v sobě obsahuje stále se opakující volání po Mariině přímluvě; zahrnuje v sobě všechnu bídu, doléhající na člověka, a obsahuje rozjímání a přemítání o jejím životě, který byl naplněný Bohem. Toto rozjímání je zaměřeno na život Kristův.

Úmysly modliteb na jednotlivé květnové dny v roce 2016

1. 5. neděle – sv. Josefa Dělníka - Za ty, co hledají práci, za ty, co jsou v práci šikanováni.

2. 5. pondělí - Za františkánskou provincii, za naše bratry františkány a jejich rodiny.

3. 5. úterý – sv. Filipa a Jakuba, apoštolů - Za mladé muže, aby z nich vyrůstali odpovědní a zralí lidé.

4. 5. středa - Za mladé ženy, aby dorůstaly do plnosti ženství.

5. 5. čtvrtek – Slavnost Nanebevstoupení Páně - Za ženy, aby měly laskavá srdce a ochotu sloužit.

6. 5. první pátek v měsíci, půst farnosti - Za ty, kteří nemají kde bydlet, aby našli svůj domov.

7. 5. sobota - Za rodiny, které se rozpadly, za osamělé a opuštěné.

8. 5. neděle – Panny Marie, Prostřednice všech milostí - Za nepřátele církve, aby včas rozpoznali svůj omyl a přijali Krista.

9. 5. pondělí - Za odpuštění a usmíření v rodinách.

10. 5. úterý - Za seniory, nemocné a trpící a za ochotu jim posloužit.

11. 5. středa - Za muže naší farnosti, zvláště za otce rodin.

12. 5. čtvrtek - Za naše kněze, zpovědníky a za ty, kteří nás duchovně doprovází.

13. 5. pátek - Za ty, kteří v naší farnosti jakkoliv slouží.

14. 5. sobota – sv. Matěje, apoštola - Za to, abychom zakusili Boží milosrdenství a přijali jej do svého života.

15. 5. neděle – Slavnost seslání Ducha Svatého - Za vylití Ducha Svatého a naši otevřenost pro lásku Boží.

16. 5. pondělí – sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka - Za požehnání a ochranu pro Oblastní charitu Moravská Třebová, za jejich klienty a všechny pracovníky.

17. 5. úterý - Za všechna společenství v naší farnosti.

18. 5. středa - Za mladé lidi, aby našli své povolání a životního partnera.

19. 5. čtvrtek – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze - Za ty, co zvlažněli ve víře nebo ji ztratili.

20. 5. pátek - Za uzdravení těch, kteří jsou zraněni z rodin, vztahů a církve.

21.5. sobota - Za požehnání a ochranu pro všechny prázdninové aktivity v naší farnosti.

22. 5. neděle – Slavnost Nejsvětější Trojice - Za naši farnost, její růst ve víře, za její potřeby a další cestu.

23. 5. pondělí - Za požehnání a ochranu Centra pro rodinu Sluníčko

24. 5. úterý - Za ty z naší farnosti, kdo trpí samotou, prožívají těžké situace a ztrácejí naději.

25. 5. středa - Za to, abychom se stávali Božím nástrojem tak, aby Pán mohl svou lásku na zemi učinit viditelnou a hmatatelnou.

26. 5. čtvrtek – Slavnost Těla a Krve Páně - Za časté přijímání svátosti smíření a eucharistie.

27. 5. pátek - Za osvobození od Zlého pro všechny, kdo jsou závislí na drogách, počítačích, hracích automatech, pornografii.

28. 5. sobota - Za dar Ducha svatého pro politiky a představitele naší země i našeho města.

29. 5. neděle - Za dary Ducha svatého pro našeho papeže Františka a našeho otce arcibiskupa Jana.

30. 5. pondělí – Památka sv. Zdislavy - Za rodiny, aby to byla zdravá místa pro růst v lásce a odpuštění.

31. 5. úterý – Svátek Navštívení Panny Marie - Za naše děti, mládež a skauty naší farnosti, aby vyrůstali v láskyplném prostředí a za ochranu od všeho zla.

MODLEME SE: Královno rodin a Matko nejpěknější lásky, vypros pro naše rodiny u tvéhoSyna vzájemné porozumění, lásku, úctu a věrnost, ochotu pomáhat, schopnost odpouštět, vypros nám trpělivost a lásku v každodenním životě. Učiň, Matko, aby v našich rodinách bylo jedno srdce a jedna duše. Matko Ježíše Krista, prosíme tě, zachovej naše rodiny ve zdraví a bezpečí. Zachovej nás v jednotě s tvým Synem a s tebou až do smrti. Amen.

3.5.2016 Ohlášky na neděli 1. května 2016

6. neděle velikonoční

V pondělí je PAMÁTKA SV. ATANÁŠE, biskupa a učitele církve.

V pondělí se v 10 hodin koná SETKÁNÍ SENIORŮ v refektáři kláštera.

V úterý je SVÁTEK SV. FILIPA A JAKUBA, apoštolů.

Od tohoto týdne budou již pravidelně ÚTERNÍ A STŘEDEČNÍ MŠE SV. slouženy ve FARNÍM KOSTELE.

Ve čtvrtek je SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ.

V pátek je PAMÁTKA SV. JANA SARKANDRA, kněze a mučedníka.

Informujeme přihlášené účastníky na FARNÍ POUŤ NA TURZOVKU, kam jedeme v sobotu 7.5., že odjezd autobusu je: v 7.00 hodin od františ. kláštera v Mor. Třebové a v 7.15 hodin od kostela ve Starém Městě. Částku 300,– Kč na osobu bude vybírat pí. Opletalová po nástupu do autobusu.

12.4.2016 Změna telefonního čísla farnosti

Od 4. dubna 2016 dochází ke změně telefonního čísla farnosti – rušíme pevnou linku.

Nové telefonní číslo

731 697 099

platí pro:

  1. kancelář římskokatolické farnosti Moravská Třebová, kde sídlí děkanátní účetní pí. Daniela Opletalová
  2. kancelář Řeholního domu menších bratří v Moravské Třebové (Irena Wölfelová, účetní františkánského kláštera a administrativní pracovník)

Původní číslo 461 316 350 bude souběžně platit ještě celý duben.

obrázek v plné velikosti

2.5.2016 Plánované akce v roce 2016

30. dubna – Pouť ke Svaté bráně milosrdenství do Olomouce

7. května – Pouť na Turzovku

22. – 28. května – Pouť do Medžugorje

29. května – První svaté přijímání

24. – 28. června – Puťák promládež a děti od 10 let

2. – 16. července – Skautský tábor kluci

2. – 6. července – Terciáři – Liberec

6. – 10. července – Katolická charismatická konference Brno

14. – 16. července – Pěší pouť do Králík

16. – 27. července – Skautský tábor dívky

21. – 31. července – Světové dny mládeže Krakov

4. – 7. srpna – Akce TLIG v Beskydech

9. – 12. srpna – Prázdninová školička  – CPR Sluníčko – fara Moravská Třebová

13. – 20. srpna – Farní dovolená Albeřice v Krkonoších

25. září – 3. října – Pouť do Říma – Modlitby matek /O. Šebestián/

5. listopadu – Biřmování

4.9.2015 Život farnosti

Pravidelné farní akvitity

den hodina kdo misto kontaktní osoba
Ne 8:00 mše svatá farní kostel  

Ne 9:00 farní kavárna fara Zdeňka Lišková

Ne 9:00 – 11:00 schola fara Maruška Lišková

Ne 11:00 mše svatá klášterní kostel

Ne 17:00 – 19:00 setkání františkánských terciářů- 1× měsíčně refektář kláštera P. Šebestián

Ne 19:00 modlitební skupina TLIG klášter P. Šebestián

_____________­________________________­___________________

Po 9:00 mše svatá klášterní kostel

Po 9:00 – 12:00 mateřské centrum Sluníčko CPR Sluníčko Zdeňka Lišková

Po 10:00 – 12:00 setkání seniorů – 1. pondělí v měsíci refektář kláštera Gita Horčíková

Po 13:45 – 14:30 náboženství (1.-2.třída) fara Mgr.Jarmila Olšovská

Po 14:30 – 15:15 příprava na první sv. přijímání (od 3.třídy) fara Mgr. Jarmila Olšovská

Po 17:00 – 18:00 modlitby matek klášter Marie Kryštofová

Po 18:00 – 19:00 zdravotní cvičení pro ženy CPR Sluníčko Pavla Ježková

Po od 19:30 společenství rodin II. – lx měsíčně v rodinách manž.Liškovi

_____________­________________________­___________________

Út 9:00 – 12:00 mateřské centrum Sluníčko CPR Sluníčko Zdeňka Lišková

Út 16:00 – 19:00 tvořivé dílny CPR Sluníčko Zdeňka Lišková

Út 16:00 – 17:00 modlitby matek klášter Draha Dokoupilová

Út 18:00 mše svatá klášterní kostel

Út 19:00 – 20:30 setkání františkánských terciářů – 2. út. v měsíci klášter P. Gabriel Kubík

Út 19:00 – 20:00 modlitby matek klášter kaple Daniela Opletalová

Út 19:30 – 21:30 společenství rodin I. – 1× měsíčně v rodinách Draha Dokoupilová

_____________­________________________­___________________

St 5:45 – 6:30 modlitby otců klášter Jaromír Liška

St 9:00 – 12:00 mateřské centrum Sluníčko CPR Sluníčko Zdeňka Lišková

St 13:30 – 17.30 mateřské centrum Sluníčko (pouze v zimě) CPR Sluníčko Zdeňka Lišková

St 14:00 svz seniorů na návštěvu hřbitova – 2. st. v měsíci areál DD Gita Horčíková

St 18:00 mše svatá klášterní kostel

St 19:00 – 20:30 hovory o víře klášter P. Šebestián

_____________­________________________­___________________

Čt 16:30 – 17:30 Spolčátko (děti 2. stupně ZŠ) klášter refektář P. Šebestián

Čt 17:00 – 18:00 Plaváček – výuka plavání dětí bazén ZŠ Palackého Jiřina Cvrkalová

Čt 18:00 mše svatá klášterní kostel

Čt 19:00 – 20:00 modlitby otců klášter – kaple Josef Jílek

_____________­________________________­___________________

7:00 – 10:00 úklid klášterního kostela, květiny klášterní kostel M. Knápková, M. Šípková

10:00 mše svatá v domově důchodců kaple DD

13:00 – 15:00 úklid farního kostela, květiny farní kostel M. Čejchanová, S. Jarůšková

16:00 – 17:30 Broučci (děti do 4 let) CPR Sluníčko Maruška Lišková, Barča Duží

16:00 – 17:40 skautky Blešky a Veverky fara Míša Štegnerová, Romana Olivová

16:30 – 17:30 skauti – vlčata Černí panteři skautská klubovna Míra Liška ml.

18:00 mše svatá klášterní kostel

18:45 – 19:00 adorace klášterní kostel

19:00 příprava na biřmování (od 13 let) klášter P.Šebestián

19:00 – 20:30 chrámový sbor klášter Monika Zemanová

_____________­________________________­___________________

So 14:00 – 16:30 setkání františkánkských terciářů – 2. so v měsíci klášter refektář P. Lukáš

So 17:00 – 20:00 farní volejbal a jiné sporty tělocvična ISŠ Míra Liška ml., Irena Wölfelová

So 18:00 mše svatá klášterní kostel